• จำนวนผู้เข้าชม Website (10/08/2560)

 • Activities

 • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนพัฒนวิทย์ได้ทุกวัน

  • กิจกรรม English Camp #ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
   กิจกรรม English Camp #ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา เป็นกิจกรรมการเรียนเสริมสร้างศักยภาพ
   ทางวิชาการและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียน
   #โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • รับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นปีการศึกษา 2560
   ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชน
   ดีเด่นประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมคนของแผ่นดิน
   ร่วมกับสถานศึกษาในเครือ-เทค โดยมี
   ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธาน
  • กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 #ดอกแก้วเกมส์ครั้งที่ 5
   กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 #ดอกแก้วเกมส์ครั้งที่ 5 วันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมี สมคิด มากวงษ์ เป็นประธาน
  • ต้นกล้าของพ่อฯ สาน่อ "ปณิธาน "
  • ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร.9
   ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
   โรงเรียนพัฒนวิทย์ร่วมปลูกดอกดาวเรือง
   แสดงความจงรักภักดีและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9
  • SME เถ้าแก่น้อย
   SME เถ้าแก่น้อยเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้
   กระบวนการการผลิต การซื้อการขาย การทำบัญชี
   กำไร ขาดทุนด้วยตนเอง วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 #HappyLearning
   #โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ เข้าร่วมถ่ายทำรายการซูเปอร์จิ๋ว
   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์
   เข้าร่วมถ่ายทำรายการซูเปอร์จิ๋ว
   ขอกำลังใจติดตามเชียร์และสนุกไปด้วยกัน
   ทั้งครอบครัวในรายการ "ท้าให้อ่าน"
   หัวข้อในการแข่งขัน"กีฬาที่ฉันชื่นชอบ"
   ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
   เวลา 09.00-09.25 น. ทางไทยพีบีเอส
   รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live
  • กิจกรรมทัศนศึกษา
   กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560
  • การแข่งขัน DifferSheet Writer Contest 2017
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
   จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนบันทึก
   DifferSheet Writer Contest 2017 ม.ธุรกิจบัณฑฺิต กทม
  • กิจกรรมลูกเสือ(ตัวจิ๋ว) โรงเรียนพัฒนวิทย์
   นักเรียนระดับอนุบาล1-3และประถมศึกษาปีที่ 1-3
   เรียนวิชาลูกเสือ(ตัวจิ๋ว) เพื่อผ่อนคลายความเครียด
   และการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคณะหรือเป็นกลุ่ม
  • งานประกวดเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest 2017
   งานประกวดเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest 2017 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และโล่เกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
   ผู้อำนวยการ โรงเรียนพัฒนวิทย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมาย และแข่งขันกิจกรรมต่างๆ มีการประกวดชุดรีไซเคิล ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุลวงไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
  • ดอกไม้จันทร์แทนใจถวายในหลวงรัฐกาลที่ 9
   ผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ ตัวแทนนักเรียนอนุบาลและประถม พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนและผู้ปกครองได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน 5,999 ดอกที่ร่วมกันประดิษฐ์ ถวายพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง
  • กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560
   ประสบการณ์ที่ดี ความรู้ที่ได้ เสริมแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้คิดและจินตนาการ #ทัศนศึกษา
   ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศระดับอนุบาล1-3
  • 12 สิงหาคม มหาราชินีในรัฐกาลที่ 9
   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560
  • กิจกรรมใส่บาตรเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ
   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันใส่บาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ให้นักเรียนตัวน้อยได้บอกรักคุณแม่
   กิจกรรม แม่ลูกผูกพัน วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนพัฒนวิทย์ ห้องประุชุมวาณิกบุตร
  • งานวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560
   งานวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560 โดยคุณพสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล คณะกรรมการศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที แก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และสถานศึกษาในเครือไทย-เทค พร้อมกับมอบทุนมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ให้กับนักเรียนเรียนดี
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพ
   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกกินอาหารและออกกำลังกาย ตามธาตุเจ้าเรือน ของแต่ละคน จัดโดย มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนวิทย์ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมวาณิกบุตร โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • โครงการ นักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากรนำเสนอความรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษแก่ชุมชน และผู้ปกครอง
   โครงการนี้ให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากรนำเสนอความรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษแก่ชุมชน และผู้ปกครอง บุคคลที่สนใจ เสริมความมั่นใจและฝึกภาวะผู้นำ ความกล้าแสดงออก ตลอดจนทักษะการสื่อสารให้กับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสนับสนุนให้คนไทยรู้จักแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต อาคารวาณิกบุตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ทุกวันพุธ
  • ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
   คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดชมภูเวก วันสุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
  • ดร. สุมนา เสือเอก ประธานบริหารกลุ่มโรงเรียนทางเลือกในเครือไทย-เทค เป็นประธานในการเปิดการเรียนและกล่าวปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 1 สถาบันสุขเรียนรู้ ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์ในวันนี้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน
   ดร. สุมนา เสือเอก ประธานบริหารกลุ่มโรงเรียนทางเลือกในเครือไทย-เทค เป็นประธานในการเปิดการเรียนและกล่าวปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 1 สถาบันสุขเรียนรู้ ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์ในวันนี้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการนี้ให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากรนำเสนอความรู้ภาษาอังกฤษและจีนแก่ชุมชน และผู้ปกครอง บุคคลที่สนใจ เสริมความมั่นใจและฝึกภาวะผู้นำ ความกล้าแสดงออก ตลอดจนทักษะการสื่อสารให้กับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้คนไทยรู้จักแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
  • บรรยากาศการเรียนการสอน Robot ในวันเสาร์
   บรรยากาศการเรียนการสอน Robot ในวันเสาร์นี้ เด็กๆสนุกกับการสร้างสรรค์ตามจินตนาการ เพิ่มเติมด้วยการใส่มอเตอร์ ให้หุ่นมีชีวิต ในเสาร์นี้ ได้รับเกียรติจากคุณต้อม รัชนีกร พาร้องมาร่วมเรียนรู้ค่ะ
  • พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
   พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
   กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาก็เป็นหนึ่งในกิจกรรม
   โครงการดังกล่าวซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว ในปีนี้กำหนดพิธีหล่อเทียนพรรษา
   ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารแดงสุวรรณ #โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • กิจกรรมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือ เนตรนารี
   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคมของทุกปี ถือเป็นอีกวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันสำคัญต่อชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินั้นเอง
  • กิจกรรมวันสุนทรภู่และงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
   วันสุนทรภู่ และอนุรักษ์ความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2560 #โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
   บรรยากาศในพิธีไหว้ครูของนักเรียน #หนูรักคุณครู #โรงเรียนพัฒนวิทย์ทุกคน
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 16 มิถุนายน 2560
   ดร. ประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเอกชนให้คำแนะนำในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย #โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • "ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อหลวง" 10 มิถุนายน 2560
   ดร. สุมนา เสือเอก ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนกลุ่มทางเลือก เครือไทย-เทค เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อหลวง" โดยมีผู้ปกครอง ครู นักเรียน สมาชิกในชุมชนเข้าร่วม
  • โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
   หนูมาแข่งขันวาดภาพระบายสีออกสนามแข่งขันในครั้งแรก เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ #โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 #โรงเรียนพัฒนวิทย์

Information

ปิดหน้าต่าง