• slidebg1
  รับสมัครเรียน ปวช..ปวส
  รับสมัครเรียน ปวช..ปวส
 • slidebg1
  Pattanawit Business Administration Technological  College
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
 • slidebg1
  Pattanawit Business Administration Technological  College
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
 • slidebg1
  Pattanawit Business Administration Technological  College
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
 • slidebg1
  Pattanawit Business Administration Technological  College
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
 • slidebg1
  Pattanawit Business Administration Technological  College
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
 • PROJECT DETAIL
  ประชาสัมพันธ์
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  ร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง #PBS#THAITECH
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ และ โรงเรียนพัฒนวิทย์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการกำกับและติดตาม การบริหารกิจการภายในสถานศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  คณะกรรมการกำกับและติดตามการบริหารกิจการภายในสถานศึกษา
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  ู่กิจกรรม วันแม่สู่วันพ่อ (ฟุตซอลรุ่น 12 และ ฟุตซอลรุ่น 16)
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  กิจกรรม วันแม่สู่วันพ่อ "วอลเล่ย์บอลหญิง จว.นนทบุรี
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  ขอขอบคุณ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สช.
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  กิจกรรมกลุ่มสัมพ้นธ์(พี่น้องสานสัมพ้นธ์)
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  ไหว้ครู
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  เยี่ยมสถานประกอบการ
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  บำเพ็ญประโยชน์
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  จัดหางานให้นักศึกษา
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  ทำบุญใส่บาตร/ร่วมถวายพระพร/ระลึกถึงพระคุณแม่
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  รับเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง(ในเครือไทย-เทค)
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  กีฬาระหว่างห้อง
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  จับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขัน กีฬาวันแม่สู่วันพ่อ ครั้งที่ 3
  เมื่อ :
 • PROJECT DETAIL
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
  เมื่อ :