• slidebg1
    รับสมัครเรียน ปวช..ปวส
    รับสมัครเรียน ปวช..ปวส
  • slidebg1
    Pattanawit Business Administration Technological  College
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
  • slidebg1
    Pattanawit Business Administration Technological  College
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
  • slidebg1
    Pattanawit Business Administration Technological  College
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
  • slidebg1
    Pattanawit Business Administration Technological  College
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
  • slidebg1
    Pattanawit Business Administration Technological  College
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
  • PROJECT DETAIL
    ประชาสัมพันธ์
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    ร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง #PBS#THAITECH
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ และ โรงเรียนพัฒนวิทย์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการกำกับและติดตาม การบริหารกิจการภายในสถานศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    คณะกรรมการกำกับและติดตามการบริหารกิจการภายในสถานศึกษา
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    ู่กิจกรรม วันแม่สู่วันพ่อ (ฟุตซอลรุ่น 12 และ ฟุตซอลรุ่น 16)
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    กิจกรรม วันแม่สู่วันพ่อ "วอลเล่ย์บอลหญิง จว.นนทบุรี
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    ขอขอบคุณ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สช.
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    กิจกรรมกลุ่มสัมพ้นธ์(พี่น้องสานสัมพ้นธ์)
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    ไหว้ครู
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    เยี่ยมสถานประกอบการ
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    บำเพ็ญประโยชน์
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    จัดหางานให้นักศึกษา
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    ทำบุญใส่บาตร/ร่วมถวายพระพร/ระลึกถึงพระคุณแม่
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    รับเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง(ในเครือไทย-เทค)
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    กีฬาระหว่างห้อง
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    จับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขัน กีฬาวันแม่สู่วันพ่อ ครั้งที่ 3
    เมื่อ :
  • PROJECT DETAIL
    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
    เมื่อ :