เด็กนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันเมโลเดียน

โรงเรียนพัฒนวิทย์ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การประกวดวงเมโลเดียนระดับอนุบาลรุ่น Junior Division Related Images:

งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพัฒนวิทย์ ได้จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อต้องการให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมการลอยกระทง โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนพัฒนวิทย์ นางผาสุข เอี่ยมเพ็ชร์ มาเป็นประธานในพิธี แถมในงานยังมีการประกวดหนูน้อยนพมาศของนักเรียน […]

กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 “ร้อยดวงใจ เทิดทูน พระคุณครู” วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนพัฒนวิทย์จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครูขึ้น เพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณของคุณครู โดยได้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ ดร.พิสิษฐ ภู่รอด […]