Back to School ต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับมาสู่โรงเรียนพัฒนวิทย์ ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรมต้อนรับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการมอบเกียรติบัตรของ DifferSheet การมอบของขวัญวันเกิด เป็นต้น ทางโรงเรียนดีใจกับนักเรียนในการกลับมาที่โรงเรียนพัฒนวิทย์อีกครั้งนะครับ […]

งานปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2567 “Parents Orientation”

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนพัฒนวิทย์ได้จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมกับรับฟังนโยบายของทางโรงเรียน โดย ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค พร้อมกับ ดร.พิสิษฐ ภู่รอด […]

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา

ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ได้จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยให้เด็กนักเรียน คุณครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางโรงเรียนเข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทั้งประธานและผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้อาวุโสของชุมชน รวมไปถึงได้เล่นน้ำร่วมกันกับเพื่อนๆ ด้วยนะครั Related […]

งานพิธีจบหลักสูตร และงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

จบไปแล้วสำหรับเทอม 2 ของปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 โดยในช่วงเช้ามีงานพิธีจบหลักสูตรของนักเรียนระดับอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 และในช่วงเย็นเป็นงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566 Related […]

การเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีสำรองโรงเรียนพัฒนวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง ได้เข้าค่ายลูกเสือ เพื่อต้องการให้ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ได้ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน การทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี Related Images:

เข้าค่ายลูกเสือตัวจิ๋ว ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เด็กๆ ลูกเสือตัวจิ๋วได้เข้าค่ายลุกเสือตัวจิ๋วขึ้น โดยให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนความเป็นระเบียบวินัย เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังจัดพิธีอำลาอาลัยแก่พี่อนุบาล 3 Related Images:

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566

จบไปแล้วสำหรับการเข้าค่ายของลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เพื่อฝึกให้ลูกเสือ และเนตรนารีได้ทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้นและผู้ตาม เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง ด้านระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ […]