โรงเรียนหยุดเรียน 28 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

โรงเรียนพัฒนวิทย์หยุดเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566 ตั้งแต่วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 และเปิดเรียนในวันอังคารที่ 3 […]