สัมพันธ์ดีๆในครอบครัวสร้างได้ด้วย “กอด”

สัมพันธ์ดีๆในครอบครัวสร้างได้ด้วย “กอด” พลังของการกอดยิ่งใหญ่เสมอ แค่กอดลูกทุกวันก็ทำให้ลูกๆ รู้สึกได้ถึงความห่วงใยและความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่มีให้บ้านที่สมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก และญาติคนอื่นๆ หรือผู้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็ก แสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดีต่อเด็ก ย่อมสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เติบโตอย่างมั่นใจ มองโลกในแง่บวก […]