รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงาน โครงการ Out of the box ประเภทหนังสั้นด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงาน โครงการ Out of the box ประเภทหนังสั้นด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่จัดโดย มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กองทัพอากาศ ผลงานนักเรียนมาในชื่อ […]