การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

1. ชำระในวันมอบตัว

2. ชำระผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ชื่อบัญชี โรงเรียนพัฒนวิทย์ ธนาคาร ทหารไทยธนชาต ( ttb )

เลขที่บัญชี 130-2-44938-9

Related Images: