กิจกรรมวันตรุษจีน Chinese New Year Day

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนได้จัดงานวันตรุษจีน Chinese New Year Day ขึ้น โดยในงานมีการทำพิธีไหว้เจ้า เผากระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษ มีการแสดงกลองไทโกะ การกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน […]

รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงาน โครงการ Out of the box ประเภทหนังสั้นด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงาน โครงการ Out of the box ประเภทหนังสั้นด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่จัดโดย มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กองทัพอากาศ ผลงานนักเรียนมาในชื่อ […]

กิจกรรมกีฬาภายใน “กีฬาสัมพันธ์ ดอกแก้วเกมส์ BY กีฬาพื้นบ้าน 2022”

กิจกรรมกีฬาภายใน “กีฬาสัมพันธ์ ดอกแก้วเกมส์ BY กีฬาพื้นบ้าน 2022” วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนพัฒนวิทย์จัดงาน “กีฬาสัมพันธ์ ดอกแก้วเกมส์ BY กีฬาพื้นบ้าน […]

เคล็ดลับการสร้างสมาธิในการเรียนรู้

เคล็ดลับการสร้างสมาธิในการเรียนรู้ บทความประจำเดือนเดือนมกราคม โดยคุณครูประสพ สิทธิเลิศ สมาธิ คือ การมีใจจดจ่อในสิ่งที่ทำอย่างแน่วแน่ พร้อมที่จะเรียนรู้การที่เราจะเล่าเรียนหรือทำการงานใดๆ ให้สำเร็จ เราจำเป็นต้องมีสมาธิจดจ่อในการทำสิ่งนั้นเราจึงจะเข้าใจบทเรียนและสามารถใช้ความคิดในการทำงานให้สำเร็จ คนบางคนมีพื้นฐานสมาธิดีแต่กำเนิด แต่กระนั้นสมาธิของคนเราก็อาจไม่คงที่ ในบางช่วงเวลา เราอาจไม่มีสมาธิ ในการเรียน […]

โรงเรียนหยุดเรียน 28 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

โรงเรียนพัฒนวิทย์หยุดเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566 ตั้งแต่วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 และเปิดเรียนในวันอังคารที่ 3 […]

ขอถวายพระพร

โรงเรียนพัฒนวิทย์ ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ว ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียนและ ผู้ปกครองโรงเรียนพัฒนวิทย์