เด็กนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันเมโลเดียน

Read More

Read More

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน

Read More

How to make sound with green beans? PWS October camp 2023 Kindergarten.

Read More

Let’s have cooking time. PWS October camp 2023 Primary.

Read More

What can you see inside? PWS October camp 2023

Read More

PWS October Camp Day 1 Primary

Read More

PWS October Camp Day 1 Kindergarten

Read More

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

โครงการซ้อมหนีไฟอาคาร และดับเพลิงเบื้องต้น

Read More

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read More

เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

Read More

ประมวลภาพกิจกรรม Summer Camp 2023 Course 2

PWS “The Magic Water”

Read More

ประมวลภาพกิจกรรม Summer Camp 2023

PWS Go Green “Create a Low Carbon Society”

Read more

ค่ายกิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

Read More

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีสำรอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

Read More

กิจกรรมกีฬาภายใน

“กีฬาสัมพันธ์ ดอกแก้วเกมส์ BY กีฬาพื้นบ้าน 2022”

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

Read More

งานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

Read More

กิจกรรมช่วงคริสต์มาส ตอนที่ 1 ประดิษฐ์ต้นคริสต์มาส

Read More

กิจกรรมช่วงคริสต์มาส ตอนที่ 2 ประดิษฐ์คุณลุงซานต้า

Read More

กิจกรรมช่วงคริสต์มาส ตอนที่ 3 กรอบบรูปคริสต์มาส

Read More

วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา2565

Read More

คุณพ่อตัวอย่างดีเด่น ปีการศึกษา 2565

Read More

การแข่งขันทักษะวิชาการ เอกชนนนทบุรี

Read More

งานสืบสานประเพณีแห่งสายน้ำ ปีการศึกษา 2565

Read More

Go back to school 2022

Read More

Related Images: