การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนนนทบุรี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตัวแทนเด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเด็กๆ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าแข่งขันในรายการ

1. สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

2. การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน

3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

4. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

5. การแข่งขันวาดภาพระบายสี

6. การแข่งขันร้องเพลงสากลและเพลงพระราชนิพนธ์

7. การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ

8. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

9. การแข่งขัน Coding

10. การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์

11.การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

no images were found

Related Images: