แสดงความยินดีกับคุณพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565 สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค ได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยมีท่าน ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อตัวอย่างดีเด่นทุกท่านด้วย

no images were found

Related Images: