ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมพัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมศิลปะ ฉีกหรือตัดกระดาษ ทากาวแล้วนำไปปะบนกระดาษ ให้เกิดรูปร่าง รูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการ ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและนิ้ว ให้มีความคล่องแคล่ว แข็งแรง ยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันของมือกับตา เพิ่มสมาธิ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

ทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กอนุบาล พัฒนาทักษะทั้งทางร่างกาย ทางด้านความคิด รวมไปถึงทางด้านสังคม เพราะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กจะใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคต

Related Images: