ปลูกต้นไม้ ใกล้ชิดธรรมชาติ

ในช่วงปิดเทอมไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ห้องเสมอไป การออกไปแค่สวนหลังบ้าน เด็กๆ ก็ได้เริ่มใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มเดินเหยียบดิน กิจกรรมอย่างการปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัวซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้ถึงการแบ่งแยกชนิดของพันธ์ุพืช รวมไปถึงปลูกฝังให้เด็กๆ รักษ์โลกอีกทางนึงด้วย

Related Images: