กิจกรรมกีฬาภายใน

“กีฬาสัมพันธ์ ดอกแก้วเกมส์ BY กีฬาพื้นบ้าน 2022”

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

โรงเรียนพัฒนวิทย์จัดงาน “กีฬาสัมพันธ์ ดอกแก้วเกมส์ BY กีฬาพื้นบ้าน 2022” ขึ้น โดยมีนางผาสุข เอี่ยมเพ็ชร์ มาเป็นประธานในงาน อีกทั้ง นายสุรชาติ กันนิ่มและ พ.อ.อ.พายัพ บุญคง สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี เขต 3 มาเป็นแขกในงานอีกด้วย

กิจกรรมภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรด มีการแสดงลีดเดอร์แต่ละสี มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น และยังมีการมอบของขวัญให้แก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย 🥰😍😘

no images were found

Related Images: