กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คราวนี้เป็นตาของพี่ลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ ที่ได้มาเข้าค่ายชั่วคราวที่โรงเรียน โดยทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆ ลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น และสนุกสนานร่วมกันกับเพื่อน พี่ๆ และคุณครู

Related Images: