กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ได้จัดโครงการ Scouts Camp กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง โดยต้องการให้เด็กๆ ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง มีความอดทน มีความสามัคคี มีระเบียบวินัยที่ดีขึ้น ได้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับพี่ๆ และเพื่อนๆ

Related Images: