วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนพัฒนวิทย์ได้จัดกิจกรรมเปิดค่ายลูกเสือตัวจิ๋ว (Junior Scout) โดยทางโรงเรียนอยากให้เด็กๆ ได้รู้จักความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ พี่ๆ ในกลุ่ม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าฐานต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ในการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีในระดับประถมต่อไป

Related Images: