กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

“ร้อยดวงใจ เทิดทูน พระคุณครู”

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนพัฒนวิทย์จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครูขึ้น เพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณของคุณครู โดยได้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ ดร.พิสิษฐ ภู่รอด มาเป็นประธานในพิธี

Related Images: