เด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงาน โครงการ Out of the box ประเภทหนังสั้นด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่จัดโดย มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กองทัพอากาศ ผลงานนักเรียนมาในชื่อ “พลังงานต่อชีวิต” โดยในทีมมี ด.ช.เอกยุทธ อิศรางกุล ณ อยุธยา ด.ช.สรรคม แตงจืด ด.ญ.ณัฐติญา อินกาสุข และคุณครูนันท์มนัส ศรีมุขดา เป็นครูที่ปรึกษา มารับชมผลงานของเด็กๆ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศกันเลย

Related Images: