ท้าทายความมันไปปั่น BMX

เด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันระดับประเทศ

ผลการแข่งขันโครงการ “OUT OF THE BOX”

ประเภทหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับชั้นประถมศึกษา

ชื่อผลงาน “ท้าทายความมันไปปั่น BMX”

นักเรียนในทีม

1. เด็กหญิงอภิชญา มัคลา

2. เด็กหญิงเบญญาภา ไตรอุโภค

3. เด็กหญิงศศิชา อมรรจิ

ครูที่ปรึกษา

นางสาวนันท์มนัส ศรีมุขดา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

มารับชมผลงานของเด็กๆ กันนะครับ

Related Images: