โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน

Qujing No.1 Middle School Zhuoli Campus Yunnan China

曲靖一中卓立学校

ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนพัฒนวิทย์ และโรงเรียนสุขฤทัย ขอให้ลูกๆที่ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน เดินทางสู่ประเทศจีนโดยสวัสดิภาพนะครับ

Related Images: