สัมพันธ์ดีๆในครอบครัวสร้างได้ด้วย “กอด”

พลังของการกอดยิ่งใหญ่เสมอ แค่กอดลูกทุกวันก็ทำให้ลูกๆ รู้สึกได้ถึงความห่วงใยและความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่มีให้บ้านที่สมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก และญาติคนอื่นๆ หรือผู้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็ก แสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดีต่อเด็ก ย่อมสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เติบโตอย่างมั่นใจ มองโลกในแง่บวก และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

การใช้ภาษากายโดยเฉพาะ “การกอด” เป็นวิธีง่ายๆที่แสดงออกทางภาษากายง่ายมาก พ่อแม่สามารถสื่อสารความห่วงใยไปสู่ลูกน้อย และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว แต่ในหลายๆ บ้านพบว่าการแสดงความชื่นชมหรือความรักผ่านทางภาษากายเริ่มน้อยลง ด้วยภาระหน้าที่ของพ่อแม่ และวัยของลูกที่เปลี่ยนไป ขอแนะนำเทคนิคง่ายๆ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กวัย 3-5 ปี เพื่อเป็นรากฐานไปสู่พฤติกรรมด้านโภชนาการที่เหมาะสม ด้วยการสื่อสารเชิงบวกผ่านภาษากาย เช่น การกอดสัมผัส หอมแก้ม ลูบหัวปรากกฏว่าจากการการพูดคุยความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองที พบว่าการชื่นชมลูกด้วยภาษากาย เช่น การกอดหอมลูก เป็นวิธีการให้รางวัล และสร้างกำลังใจให้กับลูกได้ดียิ่งกว่าการให้สิ่งของใดๆ โดยสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัวสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการสื่อสารเชิงบวกผ่านคำพูดและภาษากายที่แสดงถึงความเอาใจใส่และผูกพันใกล้ชิดจนทำให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางใจ

การกอดยังเป็นการกระตุ้นสัมผัสที่จำเป็นต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก ช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข ออกซิทอกซิน (oxytocin) ทำให้รู้สึกอบอุ่นและเป็นสุข และลดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดความเครียด ในบางครอบครัว เมื่อลูกๆ ก้าวสู่วัยเข้าโรงเรียน พ่อแม่อาจเริ่มห่างเหินจากการสัมผัสกอดหอมลูก จึงอาจต้องมีเทคนิคในการเริ่มต้นกอด เช่น เปลี่ยนมาใช้การกอดเป็นรางวัลเพื่อสร้างกำลังใจให้ลูกเมื่อเห็นว่าลูกทำดีและเหมาะสม เช่น กินผักได้เองโดยไม่ต้องสั่ง หรือช่วยทำงานบ้าน รวมถึงกอดสัมผัสลูกให้มากขึ้นเมื่อลูกต้องการกำลังใจหรือเมื่อทำผิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกว่าพ่อแม่รับรู้ เข้าใจ และพร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อให้ลูกได้ลองปรับมาทำพฤติกรรมที่เหมาะสม“สำหรับเด็กแล้วการกอดสัมผัสแสดงความรักจากพ่อแม่เป็นรางวัลที่มีค่ามากกว่าของเล่นเสริมพัฒนาการราคาแพง ซึ่งไม่เพียงแต่เด็กที่ได้ประโยชน์จากการกอด การที่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุในบ้านโอบกอดแสดงความรักกับหลานเป็นประจำยังช่วยบรรเทาความรู้สึกอ้างว้างภายในจิตใจของผู้สูงอายุได้อีกด้วย งานวิจัยระบุว่าการกอดทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น มีความกระตือรือร้น กระปรี้กระเปร่า ลดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลลงได้เป็นอย่างดี”

ดังนั้น “การกอด” ถือเป็นวิธีง่ายๆ ที่พ่อแม่สามารถสื่อสารความห่วงใยไปสู่ลูกน้อย และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองและทุกคนในครอบครัวใหม่นี้ด้วยการหันมาโอบกอดสัมผัสทางกายมากขึ้น เพื่อสัมพันธภาพที่ดีภายในบ้านและพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สดใสของเด็กๆ ในความดูแลของท่าน

ข้อมูลอ้างอิงจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

นางผาสุข เอี่ยมเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์

Related Images: