โปรโมชั่นนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สมัครและชำระครบทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 จะได้รับ ฟรีเรียนปรับพื้นฐาน

สามารถมาติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่โรงเรียนพัฒนวิทย์

โทร: 02-580-1111

Facebook: โรงเรียนพัฒนวิทย์

Related Images: