วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนได้จัดงานวันตรุษจีน Chinese New Year Day ขึ้น โดยในงานมีการทำพิธีไหว้เจ้า เผากระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษ มีการแสดงกลองไทโกะ การกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน มีการเต้นประกอบเพลง การรำพัดจีน เป็นต้น

Related Images: