เด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงาน โครงการ Out of the box ประเภทหนังสั้นด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ที่จัดโดย มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กองทัพอากาศ ผลงานนักเรียนมาในชื่อ “พลังงานต่อชีวิต”

โดยในทีมมี ด.ช.เอกยุทธ อิศรางกุล ณ อยุธยา

ด.ช.สรรคม แตงจืด

ด.ญ.ณัฐติญา อินกาสุข

คุณครูนันท์มนัส ศรีมุขดา เป็นครูที่ปรึกษา

มารับชมผลงานของเด็กๆ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศกันเลย

Related Images: