งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยในพิธีได้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ ดร.พิสิษฐ ภู่รอด มาเป็นประธานในพิธี ได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 3 ภาษา โดยตัวแทนเด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ ลงนามถวายพระพร และสุดท้ายแสดงรำถวายพระพร โดยเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Related Images: